SINT NICOLAAS FEEST BIJ D.O.C.!

 

Op vrijdag 3 december vieren wij Sint Nicolaas bij de gym!

Daar wil je toch zeker bij zijn!

Vul snel het briefje in en geef het, uiterlijk 12 november, aan een van de trainers!

 

 

 

       vlag doc       Wij gaan weer beginnen!

Vanaf maandag 6 september starten wij weer met trainen!

De kleuters op maandag van 17:30 - 18:30 uur en vrijdag van 18:00 - 19:00 uur.

De dames 1 op maandag van 17:30 - 18:30 uur en vrijdag van 18:00 - 19:00 uur.

De dames 2 op maandag van 18:30 - 19:30 uur en vrijdag van 19:00 - 20:00 uur.

De jongens op dinsdag en donderdag van 18:00 - 19:30 uur.

Jullie zijn van harte welkom in de Micro-hal aan de Florence Nightingalestraat.

 

Dan is er natuurlijk ook nog de Trim-je-fit-groep.

Die traint iedere dinsdag van 20:00-21:00 uur in de sportzaal van de BMV Bronsheim aan de Insel 23.

 

Wij wensen jullie veel plezier!

 

D.O.C. is een vereniging met een rijke historie. Door de jaren heen zijn er klinkende successen geboekt. Niet alleen regionaal en provinciaal, maar er zijn zelfs een zevental nederlandse titels naar Brunssum gehaald! Daarnaast is D.O.C. altijd een vereniging gebleven waar de mens centraal staat. Om dat te bereiken heb je kanjers nodig. En kanjers zijn er binnen onze club. Jammer genoeg waren wij afgelopen jaar niet in staat om die kanjers met hun jubileum in het zonnetje te zetten. En wij zijn bang dat het in 2021 ook niet zo maar kan. D.O.C. zocht de pers en zie daar. Een prachtig artikel in de bijlage VIA van de Limburger. Prachtig toch!

Een eerbetoon aan al onze jubilarissen en van de drie supertoppers natuurlijk een foto. De foto is gemaakt op zo'n echte D.O.C. festiviteit; die gezellige jaarlijkse seizoensafsluiting.

JUBILARISSEN PROFICIAT!!!

Maandag 26 april mocht Rogier Hellenbrand, al meer dan 40 jaar lid van D.O.C.,  een Koninklijke Onderscheiding in ontvangst nemen.

Rogier werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hij kreeg de onderscheiding voor zijn vele verdiensten voor de gymnastieksport bij D.O.C., maar ook elders.

Niet alleen de leden van de trimgroep zijn apetrots op hun trainer, maar wij ook allemaal!

Rogier PROFICIAT!!!

 

Gelukkig kunnen de turners en turnsters aan de slag in de zaal.

Maar niet alle activiteiten zijn mogelijk.

Het bestuur heeft bekeken welke activiteiten door Covid 19 belemmerd worden.

De jaarvergadering/feestavond die voor dit voorjaar gepland was, kan ook niet in het najaar plaatsvinden.

Wij hopen dat wij u in 2021 wel kunnen begroeten en onze jubilarissen in het zonnetje kunnen zetten.

Tenslotte is er nog de Grote Club Actie.

D.O.C. heeft vele jaren hier aan deelgenomen.

Het bestuur acht het, onder de gegeven omstandigheden, beter om daar dit jaar niet aan deel te nemen.

Hiermee wordt een lucratieve actie geschrapt.

Maar jeugd in deze tijd van deur tot deur laten gaan, opa’s en oma’s laten bezoeken, geld aannemen enzovoort, vinden wij niet verstandig.

Wij wensen jullie allemaal een Covid 19-vrije nazomer en herfst toe.

 

Het bestuur