Inschrijfgeld is € 25,00 per lid.
De inschrijfkosten zijn € 5,00 en de overige € 20,00 zijn de aanschafkosten van het voor de jeugdleden verplichte T-shirt van de vereniging.


De contributie bedraagt voor:

  • jongens en meisjes € 13,50 per maand;
  • trim je fit groep € 13,50 per maand;
  • steunende leden betalen minimaal € 48,00 per jaar (dit kan ook in maandelijkse termijnen betaald worden);
  • gezinscontributie € 35,00 per maand.

OPMERKING: Bij gezinscontributie dient ieder persoon uit het gezin apart aangemeld en ingeschreven te worden. Indien men geen gezinscontributie meer wilt betalen maar per afzonderlijk lid moet men dit zelf doorgeven aan de penningmeester van de vereniging.

Wijze van contributiebetaling:

De contributie wordt maandelijks geïnd middels de automatische incasso.
Indien er 2 of langer maanden geen contributie betaald is kan dit royering tot gevolg hebben.
Restitutie van contributiegeld, kan alleen geschieden indien het opzeggen van het lidmaatschap een gevolg is van overmacht, bijvoorbeeld verhuizing naar een andere gemeente, langdurig (langer dan een jaar) medisch ongeschikt voor het beoefenen van de gymnastieksport (het moge duidelijk zijn dat bv. een verstuikte enkel hier niet mee bedoeld wordt). Over restitutie van contributiegeld beslist alleen het bestuur.