Don Bosco Olympia Combinatie is op 1 mei 2000 voortgekomen uit een fusie tussen R.K. Gymnastiek- en atletiekvereniging “Don Bosco” opgericht 3 maart 1929, en R.K.S.V. Olympia opgericht 1 november 1922 lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (K.N.G.U.). Als oprichtingsdatum wordt de datum van de oudste vereniging aangehouden.

Fusie Don Bosco Olympia

 

Doelstelling:

De sportieve belangen van haar leden te behartigen en de sportbeoefening, in het bijzonder de beoefening van de gymnastiek- en turnsport, te propageren.

Dagelijks Bestuur:

Voorzitter: Dhr. W. Roeselers,
Secretaris: Mevr. T. Herinx,
Penningmeester: Dhr. L. Heuts


Leiding:

Hoofdtrainer: Robin Geertsema: 06-29602842

Oproep: D.O.C. is dringend op zoek naar ondersteuning bij het lesgeven.

Heeft u interesse neem dan contact op met Robin Geertsema.

Meisjesafdeling

Recreatief:

Toine Heumakers (coördinator)

Lynn Berends  (assistent)

Moniek Berends (assistent)


Paul Broeksmit (assistent)

Demi Geertsema (assistent)

Natasja Geertsema (assistent)


Jongensafdeling:

Recreatief:

Damon Hanckmann (coördinator)
Paul Broeksmit (assistent)
Frans Offermans (assistent)


Trim je Fit groep volwassenen:

Rogier Hellenbrand (coördinator)

Leiding kan benaderd worden voorafgaand of aansluitend aan trainingen, mits de trainingen ongestoord doorgang kunnen vinden.