In memoriam Leopold Gommans

Een liefhebber van de turnsport, een verenigingsmens een vriend

 

 

Leopold is bijna 77 jaar lid geweest van eerst Don Bosco en na de fusie van D.O.C.

Met een bijzondere betrokkenheid, energie en plichtsbesef heeft hij 25 jaar als hoofdtrainer en trainer de vereniging gediend.

Als bestuurslid technische zaken bleef hij 39 jaar betrokken bij het gebeuren in de zaal.

Ook in die rol heeft Leopold steeds de aandacht gevraagd voor de trainers, de mensen zonder wie de vereniging niet kan draaien.

Steeds heeft hij in al zijn werken voor de club oog gehad voor de jeugd.

Het wel en wee van de kinderen die aan onze vereniging zijn toevertrouwd hadden steeds zijn bijzondere aandacht.

De mens staat centraal.

Dit liet hij ook zien tijdens de bestuursvergaderingen.

Respect voor iedereen en ieders mening en ijveren voor een goede harmonie tussen de diverse geledingen.

Met een kwinkslag de scherpe kanten van een discussie afhalen was een geweldige kwaliteit van Leopold.

Niet voor niets werd Leopold in 2005 benoemd tot erelid van D.O.C. en mocht hij in 2007 de Hub. Roeselerspenning in ontvangst nemen.

Wij zijn er trots op dat iemand als Leopold zo nadrukkelijk deel heeft willen uitmaken van de D.O.C.-familie

Leopold bedankt voor alles, rust zacht.