Reglement

Tijdens de trainingen mogen sporters alleen na overleg met de leiding in de kleedruimten komen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het niet gewenst is dat men eerder dan 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig is in het kleedlokaal. Wel dient men ervoor te zorgen dat men op tijd aanwezig is, zodat de lessen op de juiste tijd gestart kunnen worden.

Geïnteresseerden zoals familie en bekenden mogen tijdens de trainingen blijven kijken. Het kijken is in de Micro-hal alleen toegestaan vanaf het balkon. Wel dienen bezoekers/kijkers ervoor te zorgen dat de trainingen niet gehinderd worden door bijvoorbeeld geroezemoes of ander lawaai.

Toegang tot de kleedruimten hebben alleen de sporters en voor zover kinderen zich niet alleen kunnen aankleden, maximaal 1 ouder per kind. Overige personen hebben geen recht tot de toegang van de kleedruimten. Hoewel wij ons inspannen om ongewenste gasten buiten de kleedruimten te houden is dat nooit helemaal te voorkomen. Het is dan ook niet verstandig om waardevolle spullen in het kleedlokaal achter te laten.

Go to Top