Informatie

Algemene Informatie

Don Bosco Olympia Combinatie is op 1 mei 2000 voortgekomen uit een fusie tussen R.K. Gymnastiek- en atletiekvereniging “Don Bosco” opgericht 3 maart 1929, en R.K.S.V. Olympia opgericht 1 november 1922 lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (K.N.G.U.). Als oprichtingsdatum wordt de datum van de oudste vereniging aangehouden.

Doelstelling:

De sportieve belangen van haar leden te behartigen en de sportbeoefening, in het bijzonder de beoefening van de gymnastiek- en turnsport, te propageren.

 

Dagelijks Bestuur:

 • Voorzitter: Dhr. W. Roeselers, tel: 085 – 8781074
 • Secretaris: Mevr. C. Jonkers, tel: 06-52285495
 • Penningmeester: Dhr. L. Heuts, tel: 045 – 5251554

Leiding:

Meisjesafdeling

 • Robin Geertsema
 • Toine Heumakers
 • Paul Broeksmit
 • Yvonne Walta

Jongensafdeling:

 • Roger Hendrix
 • Damon Hanckmann
 • Frans Offermans
 • Robin Geertsema
 • Marc van Haaf

Trim je Fit groep volwassenen:

 • Rogier Hellenbrand

 

Naast de genoemde leiding zijn ook diverse assistenten gecertificeerd / dan wel in opleiding aanwezig. Wij blijven leden opleiden voor de officiële K.N.G.U. diploma’s.

Leiding kan benaderd worden voorafgaand of aansluitend aan trainingen, mits de trainingen ongestoord doorgang kunnen vinden.

 

Go to Top